• Mange og få

  Mange og få

  Der er nogen, der skriver bøger til store og små. Jeg skriver bøger til mange og få. Med det mener jeg, at jeg både skriver brede bøger i pixiformat og snæver faglitteratur.

  Jeg har stor fornøjelse af begge dele, men vil ikke lægge skjul på, at smilet var ekstra bredt i den periode min lille bog om Spørgsmål lå på Arnold Buscks bestsellerliste over faglitteratur.

  Udover de bøger, jeg har udgivet eller har på vej, kan du finde et udvalg af de artikler og indlæg, jeg har haft i fag- og dagspressen gennem de seneste 15 år i menuen til venstre. God lytte- og læselyst!
 • BOOK: Questions: Between Identity and Difference

  BOOK: Questions: Between Identity and Difference

  Title: Questions: Between Identity and Difference
  Publisher: Aarhus University Press
  Year of publication: 2017

  Questions: Between Identity and Difference is in many ways a curious book. It is a scholarly book, but tests the boundaries of traditional academic methods. It is a philosophical book, but bases its arguments on observational studies in classrooms where Danish, Russian, Spanish, and Chinese schoolchildren are taught in their native languages. It is a demanding book, one that assumes its readers think for themselves. Yes it is also a generous book, which draws on the author's own experience in researching and exploring what it means to be human across a variety of thoughts and behavioural patterns.

 • BOG: De udenforstående - om kunsten at få alle i tale

  BOG: De udenforstående - om kunsten at få alle i tale

  Titel: De udenforstående
  Forlag: Djøf Forlag
  Udgivelsesår: 2017

  Hvordan får man de tavse stemmer i virksomheder og samfund i tale? Det spørgsmål optager alle, som arbejder med borgerinddragelse, medarbejderudvikling, markedsanalyser, eller mere generelt er interesserede i folkets stemme.

  De udenforstående præsenterer et unikt eksperiment: På en uge udvekslede 151 mennesker fra over 100 forskellige organisationer 235 spørgsmål og 161 svar om kunsten at få alle i tale. Forfatteren byder på en guidet rundvisning, hvor læseren gradvist bliver overladt til selv at udforske de mange spørgsmål og svar. Det er således ikke en traditionel bog, men en sammenkomst mellem forfatter, stemmer og læseren.

  De udenforstående – om kunsten at få alle i tale er en bog om fællesskaber, og hvad der skal til for at fællesskaber tager ansvar for sig selv. Det er en bog til initiativ- og beslutningstagere om de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med at ville forstå og udvikle fællesskaber, som man ikke selv er en del af. En bog om, hvad det vil sig at være udenforstående.
 • BOG: Spørgsmål – mellem identitet og differens

  BOG: Spørgsmål – mellem identitet og differens

  Titel: Spørgsmål - mellem identitet og differens.
  Forlag: Aarhus Universitetsforlag
  Udgivelse: 9.09.16

  eksistens: derfor lærer vi aldrig at forstå mennesker fra andre kulturer?


  Peer Review 1 (uddrag):

  "Bogen er et særdeles innovativt bidrag i forhold til socio-lingvistik, komparativ sproganalyse og fænomenologisk funderet antropologi. (...) Det innovative består i koblingen mellem (Heideggers) fænomenologi og den aktuelle socio-lingvistik (bla. Durst-Andersen), hvor [forfatteren] formår at destillere det hun kalder for ’spørgsmålets struktur’. (...) Lauritzen presser Heideggers værenstænkning hen imod en åben eller variabel ’dybdegrammatik’ (Wittgenstein), som så nødvendigvis må vise sig i konkrete nationalsproglige grammatikker, der igen bestemmer en livsform, der kan observeres mht. sin spørgekultur i klasselokaler. (...) Teorivalget (Heidegger) og emnet (spørgsmål) viser sig et være et godt og innovativt match. Lauritzen viser sig på højde med den fagfilosofiske forskning angående spørgsmålets fænomenologi; og hun kan med rette konstatere, at dette emne stadigvæk er underbelyst. Med Waldenfels inddrager hun en af de mest prominente aktuelle skikkelser, som hjælper hende med at konkretisere det, der eksempelvis hos Heidegger (eller Derrida) forholdsvis ubestemt indikeres som det skjulte, glemte eller sig selv unddragende (Entzug). Dette moment har det med at blive mystificeret i mange gængse tolkninger; men under Lauritzens behandling kan man ligesom se, hvordan dette moment er præsent i sit fravær i de pågældende klasselokaler. (...) Jeg vil bestemt og eftertrykkeligt anbefale en publikation. (...) bogens stil og terminologi i øvrigt (...) er i sin autenticitet og første-persons-perspektiv modig og i tråd med dens filosofiske indsigt, som består i konkretiseringskravet af spørgsmålets åbne struktur; for mennesket er et ’noch nicht festgestelltes Tier’ (Nietzsche og Lauritzen)."

  Peer Review 2 (uddrag):

  "Pia Lauritzen (herefter PL) har skrevet en meget original og innovativ bog. (…) Snarere end hvad spørgsmålet er, vil PL undersøge hvad spørgsmålet gør og medfører. Dette er både et grundlæggende vigtigt og perspektivrigt emne. (…) Bogens opbygning er overskuelig. (…) Det fremgår klart at PL er vel indsat i forskningen, og at hendes nye undersøgelse ikke blot er fremme i "forskningsfronten", men vil flytte den. Den empiriske del III med observationer af brug af spørgsmål på fire sprog i fire skoleklasser er interessant læsning. Mig bekendt har en lignende undersøgelse aldrig været anlagt før, og PLs forening af filosofisk og lingvistisk analyse er både skarpsindig, perspektivrig og dristig."
 • BOG: Spørgsmål

  BOG: Spørgsmål

  Titel: Spørgsmål. Tænkepauser 28
  Forlag: Aarhus Universitetsforlag
  Udgivelsesår: 2015
  Anmeldelser: Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, Kommunikationsforum

  eksistens: hvad spørger du for?

  Uddrag af anmeldelse i Kristeligt Dagblad ved Rasmus Vangshardt:

  "Kan man på 60 sider - uden overhovedet at ryste på hånden, fordi man stiller sig selv for mange spørgsmål - overlegent demonstrere, at man har forstået stort set alt? Pia Lauritzen kan i den nye tænkepause om spørgsmål. (...) Bogen bevæger sig i en mesterlig udveksling mellem teoretisk filosofi om spørgsmålets natur og spørgsmålets faktiske historie. Efter en tænksom indledning, der skamløst bruger moderne filosofi til at sige noget begavet om, hvordan vi overhovedet kan stille spørgsmål ved spørgsmålet, glider bogen naturligt og uforceret over i en overvejelse af "det første spørgsmål". (...) Det giver anledning til en særdeles oplysende tankerække om, hvordan de fleste vesteuropæiske sprog etymologisk knytter ordene "an-svar" og "svar" sammen. (...) På én gang legesygt og originalt. (...) Elegant, velovervejet, rodfæstet. Hvor meget ret har man egentlig lov at ha´?” Hele anmeldelsen.

  Uddrag af anmeldelse i Weekendavisen ved Frederik Stjernfelt:

  "pamfletten kommer diverterende omkring en håndfuld dimensioner - myter, struktur, historie - der er egnet til at vække læserens spørgelyst. Meget mere kan man næppe forlange af tres små sider."

  Uddrag af anmeldelse på Kommunikationsforum ved Anders Stahlschmidt:

  Bogen har ikke en særlig målgruppe, men giver alle, der beskæftiger sig professionelt med kommunikation, anledning til at skille spørgemekanikken ad, rense den, smøre den og samle den igen. (...) For en [praktiker] som mig er det en fornøjelse at blive taget i hånden og ført gennem vestlige filosoffers tanker om spørgsmåls sammenhæng med det at være menneske. (...) I Pia Lauritzens bog trænger vi ind til kernen af spørgsmålets væsen. Eller måske er det snarere en bevægelse ud – ud i tankerummet. Jeg sidder for eksempel lige nu med en slags erkendelse af, at meningen med menneskets eksistens måske er at spørge. At svaret på det helt store hvad-er-meningen-med-livet-spørgsmål er: at spørge om det. Det er altså ikke en how-to-do-bog, men mere en bog, der kalder på refleksion og lyst til at undre sig. At læse bogen er som en tur på biblioteket med en kyndig guide, der slår op i væsentlige tænkeres værker og udpeger pointer." Hele anmeldelsen.

  Lektørudtalelse ved Kirstine Hagen Thomsen:

  "Lille filosofisk godbid (...) Forfatteren bruger de mange spørgsmål vi stiller hinanden i løbet af en dag som udgangspunkt for sin behandling af selve spørgsmålets anatomi. Hun belyser emnet spørgsmål ved klassisk og moderne filosofi samt sproglige og kulturelle forhold. (...) "Spørgsmål" behandler på en tilgængelig og veloplagt måde et emne, der ellers kan være svært at få hold på."
 • BOG: Filosofi i ledelse

  BOG: Filosofi i ledelse

  Titel: Filosofi i ledelse. Vilkår for ledelsesteori og -praksis
  Forlag: Hans Reitzels Forlag
  Udgivelsesår: 2011
  Anmeldelser: Jyllands Posten, Tidsskriftet Slagmark  Uddrag af lektørudtalelse ved Alma Jensen:

  "Bogen repræsenterer en nytænkning indenfor ledelsesfilosofi og -teori og står derfor for sig selv. (...) Bogen har lærebogskarakter, men inddrager også 3 cases. (...) Den har en klar struktur i sin opbygning, sproget er fagligt og nuanceret."

  Uddrag af anmeldelse i Slagmark ved Martin Skovbjerg Jensen:

  "Bogens største styrke er, at den holder sig fra ledelseslitteraturens to allestedsnærværende faldgruber: enten fremføres en bog, som blot endnu et perspektiv, som man kan bruge eller lade være, eller også fremføres den nyeste teori, som teorien, der bryder med alle fortidige fejltagelser. Lauritzen giver et bud, som er provokerende og i bedste forstand indbyder til at tænke imod hende, fordi hun starter med at postulere, at filosofferne nu engang er dem, som har øvet sig længst på at tænke, og denne evne bør moderne ledere forsøge at udvikle."
 • BOG: Et spørgsmål om at være

  BOG: Et spørgsmål om at være

  Titel: Et spørgsmål om at være. En postmetafysisk omfomulering af værensspørgsmålet i lyset af Heidegger, Derrida og Vattimo
  Forlag: Museum Tusculanums Forlag
  Udgivelsesår: 2008
  Anmeldelser: Kristeligt Dagblad

  Uddrag af anmeldelse i Kristeligt Dagblad ved Asger Brandt:

  "Pia Lauritzen tænker skarpt og evner at formulere sig mestendels klart i ny bog om filosofferne Heidegger, Derrida og Vattimo (...) Opgøret med sproget er i denne fremstilling også et opgør med metafysikken. Det er i sig selv blevet et standardtema igennem flere århundreders vestlig filosofi, men i denne læsning afvises metafysikken ikke blot. I stedet bliver det projektet at finde ud af, på hvilke vilkår en metafysik alligevel lader sig tænke på svækkede vilkår. Som bogen udtrykker det, er der her ikke blot tale om et opgør med metafysikken, men også med et opgør med metafysik-opgøret. (...) Snarere end at Gud skulle være død, er det derfor en anden af Nietzsches kendte bemærkninger, der bliver denne bogs omdrejningspunkt. Nietzsche siger et sted, at han frygter, at vi ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken. Dermed er det også sagt, at da sprogets grammatik er svær at komme uden om, er det også stadig svært at komme uden om Gud."
 • Udvalgte artikler

  Udvalgte artikler

  Lille spejl på væggen der... (Forord til Danmarks Spørgsmål 2017)
  Der er altid nogen, der er udenfor (Den Offentlige 2017)
  Spørgsmål i og om Koranen (videnskab.dk 2014)
  Spørgsmål udløser syndefald (videnskab.dk 2014)
  Spørgsmålet er, hvad spørgsmålet gør (Kommunikationsforum 2014)
  Når lederen er svækling (Lederweb 2012)
  Dine spørgsmål fortæller alt om dig (videnskab.dk 2012)
  Ikke et ondt ord om lederuddannelser, men… (Lederweb 2011)
  Eksperterne ved bedst – men hvem er de? (Lederweb 2011)
  Hele teorier = halve mennesker (DenOffentlige.dk 2011)
  Opgør med den perfekte leder (Lederweb 2011)
  Når sproget kører af sporet (Kommunikationsforum 2011)
  Lederens nye klæder (Ledelseidag.dk 2011)
  Ledelsesbaserede værdier (Ledelseidag.dk 2009)
  Ledelse er mere end ledere (Uddannelse & Udvikling 2009)
  Hvad kan Obama med håb? (Kommunikationsforum 2009)
  Ledelsesfilosofi skader mere end det gavner (Ledelseidag.dk 2008)
  Videnssamfundet – en illusion (Slagmark 2008)
  Hvordan flytter man et isbjerg? (Ledelseidag.dk 2008)
  Etiske retningslinjer – og hvad så? (Kommunikationsforum 2006)
 • Udvalgte bidrag i pressen

  P1 Eksistens om spørgsmål
  PiaLauritzen
  presse-01
  presse-02
  presse-03
  presse-04
  presse-05
  presse-06
  presse-07
  presse-08
  presse-09
  presse-10
  presse-11
  presse-12
  presse-13
  presse-14
  presse-15
  presse-16
  presse-17
  presse-18
  presse-19
  presse-21
  presse-22
  presse-23
  presse-25
  presse-26
  presse-27
  presse-28
  presse-29
  presse-31
  presse-32

  Slip spørgsmålene fri (djøfbladet)
  Intet er gratis. Heller ikke Facebook (Kronik i Berlingske)
  RomerRiget om spørgsmål (Debat i Radio24syv Romerriget)
  Hvad spørger du for? (Interview i P1 Eksistens)
  Hvorfor er vi så spørgelystne? (Interview i Kristeligt Dagblad)
  Vi stiller for få spørgsmål om spørgsmål (Interview på Videnskab.dk)
  Skal 4. klasses elever have karakterer? (Debat i P1)
  Hvor kan vi spare på velfærden? (Debat i P1)
  Du skal selv sige fra (Interview på DenOffentlige.dk)
  Middelmådighedens målestok (Kronik i Berlingske)
  Uden erfaring mistes grebet om fremtiden (Kronik i Berlingske)
  Ingen er perfekte. Heller ikke Facebook (Kronik i Berlingske)
  Jeg registreres, altså er jeg (Kronik i Berlingske)
  Er humanistisk forskning for svær for WA? (Debatindlæg i Weekendavisen)
  Hvorfor stiller vi spørgsmål? (Interview i TV2 Lorry)
  De skal være perfekte (Interview i P1 Formiddag)
  Ledelse sendt fra himlen (Kommentar i Berlingske)
  Lars von Trier er ikke dansk (Debatindlæg på Kommunikationsforum)
  Lyt til ledelse på farten (4 x podcast for Væksthus for Ledelse)
  Moderne ledelse som i antikkens Grækenland (Interview i Ugebrevet A4)
  Sådan banes vejen fra forskning til forandring (Kronik i Information)
  Gud er død – Gud leve (Kronik i Information)
  Ytringsfriheden er ikke nødvendig (Kronik i Kristeligt Dagblad)
  Grosbøll tror, at han tror (Kronik i Kristeligt Dagblad)