CV

CV

 • 2017 - : Co-Founder & Chief Methodologist i QVEST.io ApS
 • 2016 - 2017: Co-Founder & Partner i Indblik Inc. ApS
 • 2014 - 2016: Post.doc. ved Aarhus Universitet (funded af Carlsbergfondet)
 • 2012 - : Metodeudvikler, konsulent og foredragsholder i Pia Lauritzen ApS
 • 2012: Ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet
 • 2008 - 2012: Partner og konsulent i Academy A
 • 2006-2015: Blogger på TankeTjek.dk
 • 2005 - 2008: Ledelseskonsulent i Advice A/S
 • 2003 - 2005: Tillægsuddannelse ved Danmarks Journalisthøjskole, bogholderassistent i tømrervirksomhed, barsel
 • 2000 - 2003: Mag.art. i filosofi, Københavns Universitet
 • 1997 - 2002: Studentermedhjælp i Kesera c/o Instituttet for Fremtidsforskning, Øland A/S, plejehjem, sygehus
 • 1997 - 2000: Bachelor i filosofi, Københavns Universitet
 • 1996 - 1997: Testrup Højskole, fabriksmedarbejder på Stig Ravn A/S, pædagogmedhjælper på fritidshjem
 • 1993 - 1996: Matematisk student, Køge Gymnasium