Lektion III: Eksistens

Filosofisk Frikvarter #5

Lektion III: Eksistens

Som optakt til den tredje undervisningsgang spørger jeg børnene, om de kan huske, hvad vi snakkede om de to sidste gang, og om der var noget, de syntes var sjovt/kedeligt. Jeg skriver de tre E-ord op på tavlen og spørger, om de kan huske, hvilke E-ord, vi skal have om i dag.

Jeg fortæller, at de tre E-ord har hver deres spørgsmål (skrives op på tavlen):

 • Erkendelse: Hvad er et æble?
 • Etik: Hvorfor gør jeg, som jeg gør?
 • Eksistens: Hvem er jeg?

Derefter spørger jeg dem: Hvem er jeg?

Vi bruger lidt tid på at beskrive mig gennem forskelliges øjne (mor, søster, kollega, barnebarn – husk billede af farmor), inden jeg uddeler et ark til børnene.

På arket skal de tegne sig selv sammen med: 1) mor/far, 2) barn i familien, 3) anden voksen, der kender dem godt. Udover tegningen skal de skrive, hvilke ord, de tror mor/far, søskende osv. ville bruge om dem, hvis de skulle beskrive, hvem de er. Jeg forestiller mig, at de løser opgaven individuelt på deres pladser.

Når alle har udfyldt deres ark lægger vi alle arkene frem på bordene, og jeg beder børnene gå rundt og kigge på hinandens ark (evt. med en mellemregning i deres grupper). De skal tage en blyant med rundt, så de kan tilføje ord på deres kammeraters ark, hvis de synes, der mangler noget. Ordene skal handle om, hvordan de oplever deres kammerater sammen med andre.

Derefter går alle tilbage på deres pladser og ser, hvad deres kammerater har skrevet på deres ark. Jeg fortæller børnene, at de nu har fået et fint ark om, hvem de er – set gennem andres øjne (udefra). Nu skal vi prøve at finde ud af, hvem vi er set gennem vores egne øjne (indefra). Jeg beder børnene om at vende deres ark og skrive deres navn + ’indefra’ øverst på siden.

Dernæst skal de bruge 20 minutter på at lave det, de har allermest lyst til.

Når de kommer tilbage til deres pladser skal børnene prøve at tegne og beskrive sig selv, som de har det, når de laver det, de godt kan lide.

 • Hvilken farve har deres følelser?
 • Hvilken form?
 • Hvor store er deres følelser?
 • Hvor sidder deres følelser henne? I hovedet, maven, armen, …?
 • Hvilke ord passer til deres følelser?

Alle sidder med deres egne ark. Jeg spørger, om der er nogen, der har lyst til at fortælle noget om det, der står på deres ark. Hver gang, der er nogen, der har fortalt noget fra deres ark spørger jeg, om der er andre, der har noget tilsvarende på deres ark (lighedspunkter). Jeg spørger også, om der er nogen, der har noget på deres ark, som de ikke tror, der er andre, der har (særkender).

Vi snakker om:

 • Hvordan de havde det med, at deres kammerater skrev ord om dem
 • Om de er de samme udenpå og indeni
 • Om der er noget indeni, som man ikke kan se udenpå – og omvendt
 • Hvordan det er at være på samme måde som andre (lighedspunkter)
 • Hvordan det er at have noget helt for sig selv (særkender)

Til sidst tegner jeg træet med de tre E´er på tavlen.

Jeg spørger, om de kan huske, at vi første gang stod nede på jorden og undersøgte, hvad et æble er, og at erkendelse handler om, hvordan man beskriver og forstår forskellige ting.

Sidste gang kravlede vi op i træet, fordi etik handler om, at det ikke er nok at stå nede på jorden og beskrive et æble, hvis man gerne vil blive klogere; man skal også gøre noget, og man skal gøre det, man synes er rigtigt. Og da lærte I mig, at der kan være mange forskellige ting, der er rigtige at gøre – det afhænger af, hvem man er, og i hvilken situation, man står i.

Og i dag har vi så haft om eksistens, som netop handler om at finde ud af, hvem man er. Og det har vi, fordi det er sidste undervisning i filosofi, og vi derfor skal ned fra filosofitræet igen. Men det er jo ikke sikkert, at vi alle sammen skal ned på samme måde. Vi har jo fundet ud af, at der er noget, vi er fælles om, men der er også noget, der er helt særligt for os. Så I skal spørge jer selv: Hvad er den rigtige måde for mig at komme ned fra filosofitræet på?

Efter en kort runde om det, taler vi lidt om, hvad de har fået ud af undervisningen i filosofi.

Leave a comment

You are commenting as guest.